sreda, 1. junij 2016

Veselje ob knjigi

     O kako sem se razveselil, ko sem te dni v knjigarni našel knjigo, ki sem jo že kar nekaj časa nestrpno in z zanimanjem pričakoval. O nekaterih drugih, štirje eseji o preobilju, avtorja Gorazda Kocijančiča. To je sklepni, tretji del uvoda v njegov filozofski sistem. Ker sem glede filozofije precej bos in me je zanjo šele v zadnjih letih navdušilo prav Kocijančičevo pisanje, se bolj s težavo prebijam skozi filozofski del teh esejev o živalih, o sanjah, o ekscesu jezika in o mračnem niču, zato pa mi je toliko v večje veselje drugi, teološki del (postskript, coda) esejev, v katerih avtor osvetljuje izbrane teme z vidika Svetega pisma in krščanskega izročila. 
     Vsem priporočam v branje te eseje, toliko bogastva je v njih! Toliko ljubezni do modrosti in resnice, toliko ljubezni do Božje besede in Cerkve! Naj vas filozofski deli ne odvrnejo od branja knjige; po desetkratnem pozornem motrenju besedila se bo tudi na tistem področju kaj odprlo.

     Več o knjigi: http://www.delo.si/kultura/knjiga/o-nekaterih-drugih-o-ekscesu-jezika-in-tovaristvu-pred-nicem.html